Επιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή: Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αλεξανδρούπολη 20 - 21 Μαϊου 2016

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή: Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αλεξανδρούπολη 20 - 21 Μαϊου 2016 (EL)
Symposium scientifique avec la participation internationale: Apprentissage informel et formation des adultes. Alexandroupolis 20 - 21 mai 2016 (FR)

Πρακτικά Βιωματικών Εργαστηρίων, Τεύχος Περιλήψεων και

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Greek

2016-10-29


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 1-30 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 1-30 (EN)

Copyright (c) 2016 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)