Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού (EL)
Using drones in teaching. Results from a pilot implementation to 5th grade primary school students (EN)

Κούρτη-Καζούλλη, Βασιλεία
Δάρρα, Μαρία
Φωκίδης, Εμμανουήλ
Παπαδάκης, Δημήτριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί μια προέρευνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, είναι να διερευνήσει τη συμβολή των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε δύο ομάδες μαθητών, πειραματική και ελέγχου και συνολικά συμμετείχαν 40 μαθητές. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου τον Οκτώβριο του 2016. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες και η διατηρησιμότητα των γνώσεών τους είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται drones στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Μαθηματικών, συγκριτικά με τους μαθητές που διδάσκονται με το συμβατικό τρόπο, χωρίς, όμως, να ισχύει το ίδιο και για το μάθημα της Γλώσσας. Επιπρόσθετα, προκύπτει η διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών απέναντι στα drones. (EL)
The study presents the results of a pilot project which examined the learning outcomes when using unmanned flying vehicles (drones) for teaching fifth-grade primary school students units from Language and Mathematics. For that matter, two teaching interventions were planned and carried out in two groups of students, one control and one experimental. A total of 40 students participated to the study, coming from a primary school in Rhodes, Greece. The interventions were carried out during October 2016. The results verified that, for Mathematics, the students of the experimental group achieved better results, compared to the control group and the sustainability of their knowledge was also greater. However, this did not hold true for the language lessons. In addition, the formation of positive attitudes and perceptions of students toward drones were noted. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
πειραματική έρευνα (EL)
experimental research (EN)

Γλώσσα (EL)
μαθητές δημοτικού (EL)
μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (EL)
Μαθηματικά (EL)
language lessons (EN)
drones (EN)
mathematics (EN)
primary school students (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-03-01


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

μαθητές δημοτικού (EL)
Ελλάδα (EL)
Greece (EN)
primary school students (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 6, No 1 (2017); 18-31 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 6, No 1 (2017); 18-31 (EN)

Copyright (c) 2017 Dimitrios Papadakis, Emmanuel Fokides, Vasileia Kourtis-Kazoullis, Maria Darra (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.