Οι έμφυλες κατασκευές των παιδιών νηπιαγωγείου για τα επαγγέλματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι έμφυλες κατασκευές των παιδιών νηπιαγωγείου για τα επαγγέλματα (EL)
Pre-school children's gendered constructions of adult professions (EN)

Παπαναστασίου, Έμη

Το περιβάλλον των παιδιών τους προσφέρει πολλές πληροφορίες και γνώσεις σε σχέση με τα φύλα και τα επαγγέλματα, οι οποίες εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο περιγράφει τις αντιλήψεις/κατασκευές παιδιών νηπιαγωγείου σε σχέση με το επάγγελμα που θα ήθελαν να ακολουθήσουν αλλά και με τα επαγγέλματα που «αρμόζουν» στο κάθε φύλο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των ημι-δομημένων συνεντεύξεων που αναλύθηκαν υπό το θεωρητικό πρίσμα της φεμινιστικής κοινωνικής κατασκευής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά βασίζονται κυρίως σε δυιστικές στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα και την επιλογή επαγγέλματος.   (EL)
Children get information and knowledge from their cultural environment about gender and work, that are expressed in various ways. The research presented in this paper describes children’s constructions about the profession they wish to do in the future and the professions that are more «suitable» to each gender. Feminist social constructionism theory was used to analyse semi-stuctured interviews with children. The findings suggest that children’s constructions are mainly based on dualist stereotypical perceptions about genders and professional choice. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ημι-δομημένες συνεντεύξεις; ανάλυση υπό το πρίσμα της φεμινιστικής κοινωνικής κατασκευής (EL)
qualitative research (EN)

νηπιαγωγείο (EL)
κοινωνική κατασκευή (EL)
Κοινωνιολογία (EL)
Φύλο (EL)
φύλο (EL)
επαγγέλματα (EL)
gender (EN)
pre-school (EN)
sociology (EN)
social constructionism (EN)
professions (EN)
Gender (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2018-01-16


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

40 νήπια (20 αγόρια, 20 κορίτσια) (EL)
Νηπιαγωγεία Κομοτηνής (EL)
Komotini; Greece (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 7, No 1 (2018); 1-13 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 7, No 1 (2018); 1-13 (EN)

Copyright (c) 2018 Έμη Παπαναστασίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.