Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της (EL)
The impact of poverty in general and children in particular and possibilities of preventative action and its reduction (EN)

Ντολιοπούλου, Έλση

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε τοπικό, με τη χώρα μας να εμφανίζει όλο και ψηλότερα ποσοστά μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρουσιάζονται πληροφορίες για το τι είναι η φτώχεια γενικά και η παιδική ειδικά, πώς την αντιλαμβάνονται τα παιδιά και πώς τα επηρεάζει, τι επιπτώσεις έχει στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και προτείνονται ορισμένοι τρόποι για την πρόληψη και τη μείωσή της. (EL)
In the present article we examine the phenomenon of poverty, which has expanded lately worldwide and in local societies, with our country showing more and more higher rates since the beginning of the economic crisis. Information is given about what is poverty in general and children’s poverty specifically, how children make sense of it and how it affects them, what are its effects in the education, the teachers and the parents and  suggestions are made for its prevention and its decrease.   (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τρόποι παρέμβασης. (EL)
πρόληψη (EL)
Φτώχεια (EL)
παιδική φτώχεια (EL)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-03-09


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 3 (2015); 97-123 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 3 (2015); 97-123 (EN)

Copyright (c) 2016 Έλση Ντολιοπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.