Οι στάσεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι στάσεις των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. (EL)
The attitudes of secondary school students towards the functioning of learning communities. (EN)

Παπαοικονόμου, Αντώνης

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία έρευνα που έγινε το φθινόπωρο του 2014 σε έφηβους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις μαθητικές κοινότητες και την ικανοποίηση που νιώθουν οι μαθητές από τη λειτουργία τους στα πλαίσια του σχολείου. Παρατηρήθηκαν σημαντικές σχέσεις ανάμεσα στο φύλο των μαθητών, τον τύπο του σχολείου και την επίδοση τους και την αίσθηση που έχουν για τη λειτουργία του θεσμού. Σε γενικές γραμμές παρατηρήθηκε καλή διάθεση εκ μέρους των μαθητών για το θεσμό και τη χρησιμότητα του παρόλο που διαπιστώνονται προβλήματα στην εφαρμογή του. (EL)
This paper presents a research that was carried out in autumn 2014 in adolescent pupils of secondary education in relation with student councils and the satisfaction they feel from the function of councils into school framework. Statistical significant relations were noticed among students’ sex, the type of school and their performance and the feeling they acquire from the function of the institution. In general, pupils were positive towards student councils and considered it a useful institution despite the fact that there are problems in its implementation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μαθητικές κοινότητες (EL)
ικανοποίηση (EL)
πολιτικοποίηση (EL)
μαθητές (EL)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 4 (2015); 177-194 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 4 (2015); 177-194 (EN)

Copyright (c) 2016 Αντώνης Παπαοικονόμου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.