Μοντέρνος Ρατσισμός και στάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: μια συγχρονική έρευνα μεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Μοντέρνος Ρατσισμός και στάσεις για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: μια συγχρονική έρευνα μεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ. (EL)
Modern racism and attitudes towards Intercultural Education: a synchronic study between first-year and fourth-year students of the Department of Education Sciences in Early Childhood of the Democritus University of Thrace. (EN)

Μαυρομμάτης, Γιώργος
Ντομπρίντεν, Τετιάνα
Σαπουντζής, Αντώνης
Καρούσου, Αλεξάνδρα

Το άρθρο αυτό εξετάζει εαν η φοίτηση σε ένα τμήμα που η διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει κεντρικό ρόλο μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα Μοντέρνου και Κλασσικού Ρατσισμού των φοιτητών. Συγκεκριμένα παρουσιάζει τα ευρήματα μιας συγχρονικής έρευνας που επιχειρεί να εξετάσει τις στάσεις πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, και παράλληλα να μετρήσει τα επίπεδα Μοντέρνου και Παραδοσιακού Ρατσισμού. Βασική μας υπόθεση είναι ότι η φοίτηση στο τμήμα επηρεάζει τα επίπεδα τόσο του Μοντέρνου και Παραδοσιακού ρατσισμού όσο και τις στάσεις απέναντι στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Στην έρευνα συμμετείχαν 139 φοιτητές που συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο αυτο-αναφοράς σχετικά με το θέμα της έρευνας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και υπήρχε σημαντική διαφορά στάσεων ανάμεσα στο πρώτο και τέταρτο έτος αναφορικά με τις στάσεις απέναντι στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση, δεν υπήρχε διαφορά στις βαθμολογίες στις κλίμακες Παραδοσιακού και Μοντέρνου ρατσισμού. Υποστηρίζεται ότι μια πιθανή εξήγηση αυτού του φαινομενικά παράδοξου ευρήματος μπορεί να είναι το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο δεν αποτελεί τη μόνη πηγή διαμόρφωσης των απόψεων των φοιτητών. Επίσης πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι οι θεωρείες Μοντέρνου Ρατσισμού αναπτύχθηκαν σε ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο από το ελληνικό, με την αξία του εργατικού προτεσταντικού ήθους να θεωρείται κεντρική στη διαμόρφωση των στάσεων Μοντερνου Ρατσιμού, η οποία όμως δε φαίνεται να είναι συναφής στο ελληνικό κοινωνικό πλαίσιο. (EL)
In this paper the way in which studying in a department where Intercultural Education curricula play a pivotal role may affect levels of Modern and Traditional Racism.  Undertaking a synchronic study, we aim to examine the attitudes on Intercultural Education, Modern and Traditional Racism of first-year and fourth-year university students who study at the Department of Education Sciences in Early Childhood of the Democritus University of Thrace. Our basic hypothesis is that the studies in the department affect the levels of Modern and Traditional Racism and also the attitudes towards Intercultural Education. One hundred thirty-nine students participated in the study, filling-in a self-report questionnaire on the issue at hand. Results revealed that although there was a significant difference in attitudes towards Intercultural Education between first and fourth year students, there were no differences in attitudes in the Traditional and Modern Racism scales. It is argued that possible explanations for this paradoxical finding may include the fact that the University is not the only source according to which students formulate their opinions and also that the theories of Modern Racism may not be relevant in the Greek socio-cultural context since they were developed in quite different societal contexts. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Μοντέρνος ρατσισμός (EL)
Διαπολιτισμική εκπαίδευση (EL)
Εκπαίδευση (EL)
Μετανάστευση (EL)
Education (EN)
Intercultural education (EN)
Migration (EN)
Modern racism (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 4 (2015); 195-223 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 4 (2015); 195-223 (EN)

Copyright (c) 2016 Αντώνης Σαπουντζής, Γιώργος Μαυρομμάτης, Τετιάνα Ντομπρίντεν, Αλεξάνδρα Καρούσου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.