Εκπαίδευση και πόλεμος: η περίπτωση του εκπαιδευτικού προβλήματος στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τα έτη 1940 έως 1949

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Εκπαίδευση και πόλεμος: η περίπτωση του εκπαιδευτικού προβλήματος στην πόλη των Ιωαννίνων κατά τα έτη 1940 έως 1949 (EL)
Education and war: the case of the educational problem in the town of Ioannina during the years 1940-49 (EN)

Giannakou, Maria

 Η πόλη των Ιωαννίνων βρίσκεται στο βόρειο-δυτικό τμήμα της Ελλάδας, όπου τα χρόνια 1940-44, βρισκόταν υπό την κατοχή των δυνάμεων του Άξονα και διαδοχικά επηρεάστηκε από τον Εμφύλιο Πόλεμο (1946-49). Το άρθρο εξετάζει τις επιδράσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου πολέμου στην εκπαίδευση στα Ιωάννινα. Εντός αυτού του πλαισίου, η έρευνα εστιάζει στη γενική λειτουργία των σχολείων, κυρίως στη φοίτηση των μαθητών και στην επίδραση της καθημερινότητας του πολέμου στη ζωή των μαθητών. Η μέθοδος της ιστορικής έρευνας που χρησιμοποιείται είναι η ποιοτική ανάλυση εντός του πλαισίου της μικρο-ιστορίας όπου τα δεδομένα προσφέρουν την ιστορία του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, ενώ προσδίδουν την αίσθηση του προσωπικού χαρακτήρα στη μελέτη του παρελθόντος.  Η έρευνα αποκαλύπτει τις διαστάσεις ενός άδικου πολέμου στην κοινωνία και την εκπαίδευση και τα μακροχρόνια αποτελέσματά του. (EL)
The town of Ioannina lies in the North-western part of Greece; it was under the Axis occupation between 1940 and 1944 and successively joined the effects of the Civil War (1946-49). This paper examines the effects of World War II and the Civil War on education in Ioannina. Under this cadre the inquiry is focused on the general function of the schools, especially the students’ attendance and the affection of the day-to-day life during the war on students’ lives. The method of historical search that is used is qualitative analysis within the framework of the micro-history of education where the data bring the history of a broader social framework while providing the sense of the personalized to the study of the past. The study unveiled the dimensions of an unjust war in society and in education and its long term effects. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Educationalization (EN)
History of education in Greece (EN)
schools in Ioannina (EN)


Έρευνα στην Εκπαίδευση

Αγγλική γλώσσα

2015-11-12


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Τόμ. 4 (2015); 246-267 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol. 4 (2015); 246-267 (EN)

Copyright (c) 2016 Maria Giannakou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.