Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society  | ΕΚΤ eProceedings
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοStudy of the 193Ir(n,2n)192Ir Reaction Cross Section (EN)

Harissopulos, S.
Kalamara, A.
Vlastou, R.
Kokkoris, M.
Lagoyannis, A.
Patronis, N.

The 193Ir(n,2n)192Ir reaction cross section was measured relative to the 27Al(n,a)24Na and 197Au(n,2n)196Au reactions by means of the activation technique at two neutron beam energies: 10.0 and 10.5 MeV. The neutron beam was produced via the 2H(d,n)3Ηe reaction. The deuteron beam was provided by the 5.5 MV Tandem Van de Graaff accelerator of the N.C.S.R. “Demokritos”. After the irradiations the induced activity of the samples was measured through a 56% relative efficiency HPGe detector. The total reaction cross section for the population of the ground state (4+) and the first isomeric state (1-) was determined. The adopted method for the correction concerning the population of the product nucleus 192Ir through the 191Ir(n,γ)192Ir reaction is also presented. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Nuclear Physics and Applications (EN)


Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society

Αγγλική γλώσσα

2019-04-01


Hellenic Nuclear Physics Society (HNPS) (EN)

2654-0088
2654-007X
Annual Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society; Τόμ. 24 (2016): ; 29-34 (EL)
HNPS Advances in Nuclear Physics; Τόμ. 24 (2016): ; 29-34 (EN)

Copyright (c) 2019 N. Patronis, A. Kalamara, S. Harissopulos, M. Kokkoris, A. Lagoyannis, R. Vlastou (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.