Νέες τεχνολογίες και το μέλλον των πόλεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Νέες τεχνολογίες και το μέλλον των πόλεων (EL)
New technologies and the future of cities (EN)

Rovolis, Antonis

Ο εικοστός πρώτος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως αιώνας της μεγάλης αστικοποίησης, καθώς υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του αιώνα αυτού ο πληθυσμός των αστικών περιοχών θα φθάσει το 85 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού. Οι πόλεις έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με τις νέες τεχνολογίες και ο όρος που κυριαρχεί στην σχέση πόλεων και νέων τεχνολογιών είναι οι «έξυπνες πόλεις». Ο όρος αυτός άρχισε να χρησιμοποιείται από την δεκαετία του ενενήντα και αναφερόταν κυρίως στην σύνδεση διαφόρων κοινοτήτων και περιοχών με τις νέες τεχνολογίες. Πλέον ο όρος μπορεί να αναφέρεται στην χρήση των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των αστικών μεταφορών, της κοινωνικής ζωής, του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και στην διασύνδεση και διοίκηση των πόλεων, καθώς και στην ίδια των «εικόνα» των πόλεων. Πολλές πόλεις έχουν εφαρμόσει νέες τεχνολογίες σε πολλούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσω συγκεκριμένων πολιτικών. Η εφαρμογή τέτοιων νέων τεχνολογιών ήδη έχει βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική ζωή, ταυτόχρονα όμως έχει προκύψει και μια σειρά προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. (EL)
The twentieth first century has been labeled as the “metropolitan century, as it is expected that the urban population will reach the eighty five percent of the total population by the end of the century. New technologies play a crucial role in urban environment, and this role is succinctly described by the term “smart cities”. This term first appeared during the nineties and mainly referred to the interconnection of communities and localities. Recently the term encompasses the use of new technologies in activities ranging from urban transportation, the improvement of social life and urban environment, as well as, the urban administration and the city image. Many city authorities have used specific policies in the application of new technologies in a broad array of social and economic life. New technologies have already had a positive impact on urban (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

νέες τεχνολογίες (EL)
αστικό περιβάλλον (EL)
οικονομία και πόλεις (EL)
urban economy (EN)
urban environment (EN)
new technologies (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-03-27


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2019): Blockchain and disruptive technologies in social sciences: Interdisciplinary perspectives; 15-20 (EL)
Homo Virtualis; Vol. 2 No. 1 (2019): Blockchain and disruptive technologies in social sciences: Interdisciplinary perspectives; 15-20 (EN)

Copyright (c) 2019 Antonis Rovolis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.