Blockchain: Ένας μηχανισμός «αιρετικής» εμπιστοσύνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοBlockchain: Ένας μηχανισμός «αιρετικής» εμπιστοσύνης (EL)
Blockchain: A mechanism of “unorthodox” trust (EN)

Grigoriadou, Valentini

Η ανατρεπτική τεχνολογία blockchain υπόσχεται να αποκόψει τους μεσάζοντες, να μειώσει το κόστος, να αυξήσει την ταχύτητα και την εμβέλεια. Επίσης να προσφέρει διαφάνεια, ασφάλεια και ανιχνευσιμότητα. Το πιο σημαντικό να οικοδομήσει εμπιστοσύνη. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές ιεραρχικές δομές και τις κεντρικές βάσεις δεδομένων, όπου η πηγή της εμπιστοσύνης βρίσκεται στα θεσμικά όργανα, εδώ η πηγή της εμπιστοσύνης μεταφέρεται στην τεχνολογία. Μια τεχνολογία που έρχεται να δημιουργήσει τη ραχοκοκαλιά ενός νέου τύπου διαδικτύου. Το γεγονός ότι αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα, θα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας στο μέλλον. Παρ όλο που ξεκίνησε με κεντρικό άξονα τις οικονομικές συναλλαγές, αποδεικνύεται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε είδους συναλλαγών. Έτσι η νέα ψηφιακή εμπιστοσύνη μέσω κρυπτογράφησης, μπορεί να εφαρμοστεί και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο που δημιουργείται, οι σπουδαστές, οι εκπαιδευτικοί και οι συγγραφείς των μαθημάτων, βρίσκονται σε άμεση σχέση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα μοντέλα αλληλεπίδρασης. Σκοπός είναι να εξετάσουμε τις εφαρμογές της στον κόσμο της μάθησης, εστιάζοντας στις δυνατότητές της να αλλάξει τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς προς το καλύτερο καθώς και την αντιμετώπιση και τις επιδράσεις που θα έχει η συγκεκριμένη τεχνολογία στην κοινωνιο-ψυχολογική πραγματικότητα των εμπλεκόμενων υποκειμένων. Η εφαρμογή της στους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας σίγουρα θα παρουσιάσει πλεονεκτήματα αλλά και κινδύνους, που επιβάλλεται να διερευνηθούν. Επειδή μέχρι σήμερα οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ενός πρόσωπου, ενός οργανισμού που μπορούν να εμπιστευτούν, είναι μεγάλη πρόκληση η δημιουργία ενός κόσμου «αποκεντρωμένης εμπιστοσύνης». (EL)
Blockchain is a revolutionary technology which is expected to cut off proxies, reduce cost and increase speed and range. It offers transparency, safety and traceability and considerable high levels of trust. In contrast with traditional hierarchical structures and central data-bases where trust lies within institutions, blockchain’s trust is technology. It could possibly constitute the core of a new type of internet. The fact that it is developing rapidly in various fields simultaneously, will inevitably change the way of communication in the future. Although, since its onset, it was mainly used for financial exchange; it becomes evident that it is applicable in every form of exchange. Thus the new digital trust through encryption could have a determining role in redeveloping higher education. In such a context, students, instructors and teachers are in direct relationship with one another; as a result new forms of interaction are generated. The main objective is to examine on the one hand blockchain’s application in the educational sector, focusing on its potential to change educational mechanisms for the better and on the other hand its reception and the influence this technology could have on the socio-psychological reality of the involved subjects. Its application on the field of education will undoubtedly be beneficial but it is an imperative that we inspect any potential dangers as well. Since people have the need of an institution that they can trust, the creation of a world of decentralised trust is a challenge. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινωνική συμπεριφορά (EL)
μάθηση (EL)
ψυχολογία (EL)
διαδίκτυο (EL)
αποκεντρωμένα συστήματα εμπιστοσύνη εκπαίδευση κρυπτογράφηση ασφάλεια (EL)
απόδειξη μηδενικής γνώσης (EL)
trust (EN)
security (EN)
education (EN)
encryption (EN)
psychology (EN)
blockchain (EN)
decentralized systems (EN)
social behaviour (EN)
zero-knowledge proof (EN)
internet (EN)
cultural psychology (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-03-27


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 50-56 (EL)
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 50-56 (EN)

Copyright (c) 2019 Valentini Grigoriadou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.