Ψηφιακή παραβατικότητα και παραβατικότητα σε ψηφιακό περιβάλλον: Η περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΨηφιακή παραβατικότητα και παραβατικότητα σε ψηφιακό περιβάλλον: Η περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας (EL)
Digital crime and crime within a digital environment: The child pornography case (EN)

Sykas, Stylianos

Η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι ούτε απλή ούτε χωρίς προβλήματα. Μαζί με την αξιοσημείωτη πρόοδο στην, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και την άμεση και ευρεία πρόσβαση στην παντός τύπου πληροφορία, έκαναν την εμφάνιση τους η παραβατικότητα και το έγκλημα. Η ρύθμιση του κυβερνοχώρου, από νομική πλευρά, εξαιτίας της άνευ ορίων φύσης του, αποτελεί μία δυνατή πρόκληση για τους νομικούς ανά τον κόσμο. Ειδικά, η περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας καθώς και η νομική αντιμετώπιση της όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί θέμα διαρκούς αντιπαράθεσης. Στην εισήγηση αυτή επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση της έννοιας και των μορφών του κυβερνοεγκλήματος, με έμφαση σε αυτό της παιδικής πορνογραφίας στον κυβερνοχώρο ενώ, παράλληλα, επιχειρείται μία απεικόνιση της διαμάχης σχετικά με την σκοπιμότητα μη απαγόρευσης της εικονικής παιδικής πορνογραφίας. Τέλος, προτείνεται η ενεργή συμμετοχή και ανάμειξη των κοινωνικών επιστημών στην νομική οριοθέτηση του κυβερνοχώρου, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο. (EL)
The constant transition to the digital world is not simple or problem-free. Along with the remarkable progress in real time borderless communication and the broad and immediate access to any information, one cannot help but notice that delinquency and crime took their chances. Regulating cyberspace, due to its limitless nature, proved difficult and quite challenging for the lawmakers worldwide. Especially, the issue of child pornography has become one of the thorns of our times. Even though the involvement of children in pornography has been taking place for many years and in various forms, the issue only became controversial and it attracted the attention of our societies and legal regimes as soon as the Internet proliferated and software related inventions contributed in the manufacturing of child pornography. This proposal presents a brief introduction to cybercrime as defined by legal entities, addresses the controversial issue of real and virtual child pornography and proposes the involvement of social sciences in regulating the matter. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παιδική πορνογραφία (EL)
δίκαιο πληροφορικής (EL)
κυβερνοέγκλημα (EL)
κυβερνοψυχολογία (EL)
cyberpsychology (EN)
cybercrime (EN)
child pornography (EN)
cyberlaw (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-03-27


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 57-62 (EL)
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 57-62 (EN)

Copyright (c) 2019 Sykas Stylianos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.