Ζητήματα διαχείρισης των ψηφιακών υποδομών για την έρευνα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΖητήματα διαχείρισης των ψηφιακών υποδομών για την έρευνα (EL)
Critical aspects in research infrastructure management (EN)

Souyioultzoglou, Irakleitos

Καθώς οι όροι διεξαγωγής και επικοινωνίας της έρευνας εξελίσσονται διαρκώς, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος υποδομών για την υποστήριξη των ψηφιακά προσανατολισμένων ερευνητικών πρακτικών. Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη συμβολή προς την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρησιακών μοντέλων για τις υποδομές έρευνας, περιγράφοντας τέσσερις βασικές αρχές λειτουργίας και τους μεταξύ τους συσχετισμούς. (EL)
As the scholarly communication landscape is constantly evolving, the development of an ecosystem of infrastructures supporting digitally-oriented research practices becomes a necessity. This paper is a contribution to the ongoing discussion on the sustainability of digital research infrastructures∙ it describes four key operating principles and their interrelationships. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιωσιμότητα (EL)
ψηφιακές υποδομές για την έρευνα (EL)
διαλειτουργικότητα (EL)
διαδραστικότητα (EL)
προσβασιμότητα (EL)
accessibility (EN)
interactivity (EN)
interoperability (EN)
sustainability (EN)
research infrastructures (EN)


Homo Virtualis

Αγγλική γλώσσα

2019-03-27


Virtual Reality Internet Research and eLearning Laboratory (EN)

2585-3899
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 63-67 (EL)
Homo Virtualis; Vol 2, No 1 (2019); 63-67 (EN)

Copyright (c) 2019 Irakleitos Souyioultzoglou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.