Διόρθωση τ.42

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2017 (EL)
Διόρθωση τ.42 (EL)

Πολιτικής Επιστήμης, Ελληνική Eπιθεώρηση

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 42 Ιούλιος 2014, σ. 145-172 (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πολιτικές Επιστήμες (EL)

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) (EL)
Hellenic Political Science Association (EN)

Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 43 (2015); 179-180 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 43 (2015); 179-180 (EN)

Copyright (c) 2017 Ελληνική Eπιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.