Ν.Δ. - ΛΑΟΣ : Αλληλεξάρτηση και ποικιλομορφία της εκλογικής τους απήχησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ν.Δ. - ΛΑΟΣ : Αλληλεξάρτηση και ποικιλομορφία της εκλογικής τους απήχησης (EL)
New Democracy party and Laos : interdependency and diversity of electoral performance (EN)

Ζαφειρόπουλος, Κώστας

Το άρθρο μελετά την ενδεχόμενη σχέση, σε επίπεδο εκλογικής επιρροής και απήχησης, ανάμεσα στη Ν.Δ. και τον ΛΑΟΣ για τις εκλογές του 2007. Βασισμένο στα επίσημα εκλογικά αποτελέσματα και στα πρωτογενή δεδομένα ενός exit poll, επιχειρεί να αναλύσει τις μετατοπίσεις ψηφοφόρων ανάμεσα στα δύο κόμματα. Αρχικά ακολουθείται μια γεωγραφική προσέγγιση της ανάλυσης των μετατοπίσεων ώστε να μελετηθεί η γεωγραφική με- ταβλητότητά τους και, στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των μετακινήσεων αυτών βάσει των απαντήσεων των ψηφοφόρων στην έρευνα εξόδου. Προσδιορίζεται έτσι καταρχάς η μεταβλητότητα των ψηφοφόρων και ακολούθως ο βαθμός εγγύτητας και η θέση τους προς τα κόμματα που τελικά επέλεξαν. Οι ψηφοφόροι που μετακινήθηκαν από τη Ν.Δ. προς τον ΛΑΟΣ εμφανίζουν αυξημένη εγγύτητα προς το κόμμα που τελικά επέλεξαν, είναι όμως σε μεγάλο βαθμό ευμετάβλιητοι. Με αυτό το δεδομένο και βάσει της ακραίας γεωγραφικής μεταβλητότητας των μετακινήσεων, συμπεραίνεται ότι ο ΛΑΟΣ προσπορίστηκε πρώην ψηφοφόρους της Ν.Δ. χωρίς όμως να έχει εξασφαλίσει μια συμπαγή εκλογική βάση. (EL)
The paper analyses the electoral flows between New Democracy Party and LAOS in order to understand the two political parties’ electoral interdependency during the Greek National Election of 2007. It uses both election results and data provided by an exit poll to a) estimate constituency flows matrices using Maximum Likelihood Method, b) analyse the geographical allocation of flows and c) predict voting behavior by using attitude variables provided by the exit poll. The paper argues that LAOS has established a rather secure electoral base. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελλάς (EL)
κόμματα (EL)
εκλογές (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 31 (2008): Αφιέρωμα: Εκλογές 2007; 82-99 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 31 (2008): Special issue; 82-99 (EN)

Copyright (c) 2017 Κώστας Ζαφειρόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.