Κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνική απόταξη στις εκλογές του 2007 : εκτιμήσεις για την κρίση πολιτικής εκπροσώπησης των μεσαίων στρωμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κοινωνική ενσωμάτωση και κοινωνική απόταξη στις εκλογές του 2007 : εκτιμήσεις για την κρίση πολιτικής εκπροσώπησης των μεσαίων στρωμάτων (EL)
Social integration and social marginalization in the elections 2007 : estimations for the crisis of political representation of middle classes (EN)

Παναγιωτόπουλος, Παναγής

Στόχος του άρθρου είναι να σκιαγραφήσει την εκλογική έκφραση των όρων κοινωνικής ενσωμάτωσης και του κινδύνου κοινωνικής απόταξης στις βουλευτικές εκλογές του 2007. Η εμπειρική αυτή επεξεργασία όψεων της «κοινωνικής ταυτότητας της ψήφου» συμπληρώνει τον άξονα Αριστερά-Δεξιά με έναν κάθετο κοινωνιολογικό άξονα χάρη στον οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η αποδυνάμωσα των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας -και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ- προς όφελος των κομμάτων της Αριστερός δεν μεταφράζει τόσο μια κοινωνική πτώση όσο μια μορφή πολιτικού ριζοσπαστισμού και ένα αίτημα πολιτισμικής εκπροσώπησης μιας μερίδας των μεσαίων στρωμάτων. Η συσχέτισα του επαγγέλματος, των σπουδών και της στάσης απέναντι στην ψήφο μας πληροφορεί ότι η αριστερή ψήφος είναι κοινωνιολογικά εξόχως διαφοροποιημένη στο εσωτερικό της (μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) καθώς και ότι οι κοινωνιολογικές αναλογίες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. αντιστρέφονται αισθητά. Τέλος, σχολιάζεται και ερμηνεύεται ο κατακερματισμός της πολιτικής εκπροσώπησης των μεσαίων στρωμάτων, όπως εκφράστηκε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2007, σε σχέση με την πολιτική δεσπόζουσα του λόγου και της παρουσίας κάθε κόμματος.  (EL)
This article seeks to examime the terms on which the social integration and the danger of social marginalization were expressed in the parliamentary elections of 2007. In order to achieve this purpose we follow an empirical elaboration of selected aspects of the “social identity of the vote”, constructing a vertical axis supplementary to the usual one between left/right. This axis enables us to find out that the diminishment of the power of the two parties running for government -and especially that of PASOK- reflects less a social downtrend and more a tension of political radicalism followed by the partial demand (request) of the middle class for cultural representation. The correlation of profession, education and vote, clarifies that the “left vote” -in sociological terms- is internally differentiated up to an extraordinary range (between KKE and SYRIZA). Additionally, it reveals the significant reversal of the sociological analogies between PASOK and ND. Finally the article comments and interprets the middle social strata’s dispersed political representation (as it was expressed in the elections of September 2007) in relation to the parties’ predominate modes of discourse and presentation.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 31 (2008): Αφιέρωμα: Εκλογές 2007; 119-142 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 31 (2008): Special issue; 119-142 (EN)

Copyright (c) 2017 Παναγής Παναγιωτόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.