Κονστρουκτιβισμός, διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κονστρουκτιβισμός, διεθνείς σχέσεις και ευρωπαϊκές σπουδές (EL)
Constructivism, international relations and European studies (EN)

Γαλαριώτης, Ιωάννης Φ.

Η κονστρουκτφισυκή στροφή στη θεωρία των διεθνών σχέσεων και στις ευρωπαϊκές σπουδές μπορεί να θεωρηθεί ως το άμεσο αποτέλεσμα της «αποτυχίας» των ορθολογικών θεωρητικών προσεγγίσεων να εξηγήσουν και να κατανοήσουν τις δομικές αλλαγές που έγιναν εμφανείς στο σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα των κρατών κατά τη διάρκεια καθώς και μετά τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου. Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να τονίσει τις θεωρητικές και μεθοδολογικές πτυχές του κονστρουκτιβιστικού διεθνολογι- κού ερευνητικού προγράμματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σε ποιο βαθμό οι νόρμες και οι κανόνες που κοινωνικοποιούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινωνική κατασκευή της ευρωπαϊκής ταυτότητας καθώς και τα πλαίσια του «λόγου» που διαμορφώνονται μέσα στα ιδιαίτερα κοινωνικά περιβάλλοντα της Ε.Ε. επηρεάζουν τη μετασχηματιστική λογική και την εξελικτική ανάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;  (EL)
The constructivist turn in International Relations Theory and European Union Studies can be deemed as the immediate effect of the “failure” of rationalist theoretical approaches to explain and understand the structural changes that became evident in the modern world system of states during and after the end of the Cold War. The aim of this paper is to highlight the theoretical and methodological merits of constructivist International Relations scholarship by giving particular emphasis to the process of European integration. To what extent the norms and the rules socialized within the EU, the social construction of an EU identity and the discursive contexts formed in specific social environments affect the transformative logic and the evolutionary development of European integration process?  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
διεθνείς σχέσεις (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 33 (2009): Αφιέρωμα: Μεγάλες ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις. Θεωρία και μέθοδος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης; 49-70 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 33 (2009): Special issue; 49-70 (EN)

Copyright (c) 2017 Ιωάννης Φ. Γαλαριώτης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.