Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ως διαδικασία μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ως διαδικασία μάθησης (EL)
European foreign policy as a learning process (EN)

Χαροκόπος, Μιχάλης

Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική προσδιορίζεται ως ένα σύστημα εξωτερικών σχέσεων, στο πλαίσιο του οποίου οι εθνικοί δρώντες αναπτύσσουν, άλλοτε από κοινού και άλλοτε χωριστά, διεθνείς δράσεις. Πρόκειται για ένα σύστημα «ανοιχτό», ένα σύστημα, δηλαδή, το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς. Μέσα από την προτεινόμενη προσέγγιση της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, η περιγραφή και ερμηνεία των αλλαγών στο σύστημα αυτό συνδέονται με τη μάθηση. Με τη σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων της έννοιας αυτής, επιχειρείται η ανάδειξη νέων ερωτημάτων για τη συγκεκριμένη πολιτική τα οποία δύνανται να εμπλουτίσουν τη μέχρι σήμερα μελέτη του φαινομένου.  (EL)
European Foreign Policy is defined as a system of external relations, in which national actors conduct partly common and partly separate international actions. Moreover, it is an «open» system and, as such, it is subject to constant change. The paper argues that, the description and explanation of change in this system are related to learning. In this context, through the synthesis of different approaches of learning, new questions arise, which could enrich the study of European Foreign Policy.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εξωτερική πολιτική (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
διεθνείς σχέσεις (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 33 (2009): Αφιέρωμα: Μεγάλες ερωτήσεις, πολλές απαντήσεις. Θεωρία και μέθοδος στην έρευνα της Ευρωπαϊκής ενοποίησης; 71-79 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 33 (2009): Special issue; 71-79 (EN)

Copyright (c) 2017 Μιχάλης Χαροκόπος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.