Από τη σκοπιά του φύλου: όψεις της κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Από τη σκοπιά του φύλου: όψεις της κρίσης (EL)
From the point of view of gender: aspects of the existing crisis (EN)

Παντελίδου Μαλούτα, Μάρω

Στο εισαγωγικό κείμενο του αφιερώματος οριοθετείται το πεδίο συνεξέτασης φύλου και κρίσης με την επισήμανση ότι οι δύο έννοιες -οικείες και καθημερινές με συνέπεια η εννοιολογική αποσαφήνιση τους να μην προβάλλει ως αναγκαία- παρουσιάζουν μεταξύ τους πολλαπλές συγγένειες ως παράγοντες ανισότητας, με το φύλο να διαφαίνεται ως επιβαρυντικό στοιχείο στην κρίση η οποία από πολλές απόψεις έχει σαφή έμφυλο χαρακτήρα. Η εννοιολογική διερεύνηση που τις αφορά προβάλλει ως εντελώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη διέξοδο από συνθήκες που προσβάλλουν τη δημοκρατία και ακυρώνουν βάναυσα την (όποια υπάρχουσα) οικουμενικότητα της ιδιότητας του πολίτη. Κι αυτό ενώ, όπως υποστηρίζεται, πρόσθετο στοιχείο κοινότητας των δύο εννοιών είναι και το ότι δυνητικά μπορούν και οι δύο να αποτελέσουν πεδίο αμφισβήτησης και ανατροπών, με τη σκοπιά του φύλου να διαφαίνεται σήμερα ως εγγενής σε κάθε ριζοσπαστικό όραμα εξόδου από την κρίση και τις αιτίες που τη γέννησαν. (EL)
In the introductory paper of this special issue, the guest editor attempts to clarify the similarities that unite the two concepts, gender and crisis, insisting on their usual, common sense perception that prevents theoretical investigation. While the gender dichotomy makes the repercussions of the present economic crisis worse for women, the conceptual clarification of both notions presents itself as absolutely necessary in view of the possibility that a way out of the present situation -which undermines democracy and the universality of citizenship- can be elaborated. Indeed, if both gender and the actual crisis obstruct the functioning of democracy, at the same time both can be seen as potential loci for discord and disruption of the existing order. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 41 (2013): Αφιέρωμα: Από τη σκοπιά του φύλου: όψεις της κρίσης; 9-34 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 41 (2013): Special Issue: From the point of view of gender: aspects of the existing crisis; 9-34 (EN)

Copyright (c) 2017 Μάρω Παντελίδου Μαλούτα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.