«Είναι ένας νέος τρόπος να ακουστεί η φωνή μου»: έμφυλες διαστάσεις της συλλογικής και ατομικής δράσης στην Αθήνα της κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

«Είναι ένας νέος τρόπος να ακουστεί η φωνή μου»: έμφυλες διαστάσεις της συλλογικής και ατομικής δράσης στην Αθήνα της κρίσης (EL)
"This is a new way to make my voice heard": the gender dimensions of collective and private action in Athens during the crisis (EN)

Κακεπάκη, Μανίνα

Στο άρθρο καταγράφονται οι μορφές κοινωνικής αντίδρασης και κινητοποίησης στην Αθήνα εν μέσω κρίσης, με βασικό ερευνητικό ερώτημα το κατά πόσο η μεταβλητή του φύλου συνιστά στοιχείο διαφοροποίησης. Τα δεδομένα προέρχονται από έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2012 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων και με τη χρήση κλειστού ερωτηματολογίου. Από την ανάλυση δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ φύλου και μορφών δράσης, καθώς διαπιστώνεται ότι τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο γυναίκες και άνδρες υιοθετούν ανάλογες συμμετοχικές πρακτικές, με τις γυναίκες να εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά μόνο σας θεσμικές πολιτικές πρακτικές. Παράλληλα διερευνώνται τα κίνητρα ανάληψης των εν λόγω δράσεων και ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτείται η ανάληψη τους από τα έμφυλα υποκείμενα. (EL)
This article documents the way the residents of Athens mobilized and expressed their social reaction in light of the economic crisis, with the aspect of gender as the focal point of analysis. By using empirical data from a 2012 wider Athens area survey conducted by the National Centre of Social Research through face-to-face interviews we explore the varying forms of political attitudes and practices of urban residents in the context of the crisis. Our analysis snowed gender not to be a statistically significant indicator, since in both private and collective forms of action, women and men adopted similar practices, with the exception of formal political participation where men scored higher. In addition we explored the motives behind the actions adopted, and the meanings attributed to them by women and men. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 41 (2013): Αφιέρωμα: Από τη σκοπιά του φύλου: όψεις της κρίσης; 35-59 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 41 (2013): Special Issue: From the point of view of gender: aspects of the existing crisis; 35-59 (EN)

Copyright (c) 2017 Μανίνα Κακεπάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.