Η πολιτική ισότητας των φύλων στη δίνη της οικονομικής κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η πολιτική ισότητας των φύλων στη δίνη της οικονομικής κρίσης (EL)
Gender equality policy in the turmoil of the economic crisis (EN)

Στρατηγάκη, Μαρία

Στο άρθρο διερευνώνται οι τάσεις υποβάθμισης της πολιτικής ισότητας των φύλων που προδιαγράφονται με πρόσχημα την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, με στόχο να αναδειχθούν οι λόγοι για τους οποίους η σχετική πολιτική είναι εύθραυστη πολιτικά, αλλά και δύσκολα εφαρμόσιμη από τη δημόσια διοίκηση. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρία στοιχεία της διαδικασίας παραγωγής της πολιτικής ισότητας των φύλων (μετά το 1995) τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για το συγκεκριμένο πεδίο δημόσιας παρέμβασης: α) την αυτόνομη ύπαρξη της πολιτικής ισότητας των φύλων στην κυβερνητική ατζέντα' β) τον ρόλο των κύριων φορέων άσκησης πολιτικής στις αποφάσεις νομοθετικών και θεσμικών αλλαγών' και γ) τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην εφαρμογή της πολιτικής. Αναδεικνύεται δε η συμβολή του γυναικείου κινήματος καθώς επίσης και ο σημαντικός ρόλος της Ε.Ε. μέσω της υποστήριξης των θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, αλλά και μέσω των νέων εργαλείων που προώθησε για την ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. (EL)
The article explores the tendency for downgrading gender equality policy in Greece, which occurred under the pretext of the economic crisis. The aim is to highlight why this public policy is politically fragile and difficult to be implemented by the public administration. Analysis is focused on three elements of the policy process (after 1995), which are particularly crucial for gender equality policy, (a) the independent position of gender equality policy in the government policy agenda, (b) the role of major policy actors in law and institutional change, (c) the role of public administration in the implementation of gender equality policy. Furthermore, the contribution of the women's movement, as well as the role of the EU are reviewed, underlining the fact that the EU has actively supported gender equality measures, either by funding positive actions in the labour market or by urging for the implementation of gender mainstreaming in all public policies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 41 (2013): Αφιέρωμα: Από τη σκοπιά του φύλου: όψεις της κρίσης; 60-83 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 41 (2013): Special Issue: From the point of view of gender: aspects of the existing crisis; 60-83 (EN)

Copyright (c) 2017 Μαρία Στρατηγάκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.