Η δυναμική αλλαγής και η διαχείρισή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η δυναμική αλλαγής και η διαχείρισή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (EL)
The dynamics of change and the management of change in European integration (EN)

Μενδρινού, Μαρία

Ο σύνθετος χαρακτήρας του φαινομένου της ολοκλήρωσης συχνά συγκαλύπτει διαστάσεις της δυναμικής αλλαγής στην Ε.Ε. Ως εκ τούτου, προτείνονται τρία διακριτά πεδία για την εξέτασή της: το πρώτο αφορά τη δυναμική αλλαγής του φαινομένου της ολοκλήρωσης στο διεθνές περιβάλλον, το δεύτερο τη διάσταση της αλλαγής στο πολιτικό σύστημα της Ε.Ε., και το τρίτο την αλλαγή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μέσα από τη διάκριση πεδίων, η εξέταση ωφελείται από τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων, που επιτρέπουν την ανάδειξη στην Ε.Ε. επιμέρους προτύπων αλλαγής. Περαιτέρω, οι διαφοροποιήσεις της δυναμικής αλλαγής μεταξύ πεδίων και η ποικιλία των προτύπων αλλαγής δεν αποκλείουν τη συνθετική επίδραση του φαινομένου της αλλαγής στην Ε.Ε. Σημείο σύνθεσης αποτελεί η διαχείριση της αλλαγής από τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και τα κράτη- μέλη. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η προσέγγιση της διαχείρισης της αλλαγής με αναφορά στις οργανωτικά προσδιορισμένες δέσμες διαδικασιών που καθορίζουν τη δυναμική αλλαγής των κανόνων στη θεωρία των οργανώσεων. (EL)
The article examines the phenomenon of change in the EU, arguing that due to the complexity of the integration process, dimensions of the phenomenon are often concealed. Three different arenas and respective approaches for exploring patterns of change in the Ell should be distinguished. The first refers to the dynamics of change that integration displays in the international context, the second concerns change in the political system of the EU, and the third refers to change in the EU institutions. One more dimension of change refers to the effects that the very system exercises on change, ie. the management of change. Despite the differentiations discerned in the examination of the various arenas of change, synthesis is not ruled out. This is suceeded through studying the management of change by the EU institutions and the member states. In particular, the management of change is approached with reference to the organizationally defined sets of processes developed in organization theory for the study of the dynamic of rule change in an organization. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-10-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 20 (2002): Αφιέρωμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτικό σύστημα; 11-40 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 20 (2002): Special issue; 11-40 (EN)

Copyright (c) 2017 Μαρία Μενδρινού (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.