Θεωρία διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Βιβλιογραφικό Δοκίμιο:Κjell Α. Eliassen (επιμ.), Foreign and Security Policy in the European Union, Sage, Λονδίνο 1998. , και John Peterson - Helene Sjursen (επιμ.), A Common Foreign Policy for Europe?, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘεωρία διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Βιβλιογραφικό Δοκίμιο:Κjell Α. Eliassen (επιμ.), Foreign and Security Policy in the European Union, Sage, Λονδίνο 1998. , και John Peterson - Helene Sjursen (επιμ.), A Common Foreign Policy for Europe?, Routledge, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1998. (EL)

Φακιολάς, Ευστάθιος Τ.

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2017-11-28


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 14 (1999); 141-171 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 14 (1999); 141-171 (EN)

Copyright (c) 2017 Ευστάθιος Τ. Φακιολάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.