Νεωτερικά μέσα, παραδοσιακοί σκοποί: Ο συνταγματικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Νεωτερικά μέσα, παραδοσιακοί σκοποί: Ο συνταγματικός λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος (EL)
Modern means, traditional ends: The constitutional discourse of the Church of Greece (EN)

Καϊδατζής (Akritas Kaidatzis), Ακρίτας

Η επίκληση του λαού, του συντάγματος και των δικαιωμάτων κατέχει σημαντική θέση στο δημόσιο λόγο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο συνταγματικός λόγος της είναι λαϊκιστικός και δικαιωματοκρατικός. Η Εκκλησία μιλάει εξ ονόματος του λαού «της» και ως γνήσιος εκφραστής της βούλησής του απέναντι στους κυβερνώντες. Και προασπίζεται τα δικαιώματα της πλειοψηφίας, τα οποία ταυτίζει με τα δικαιώματα των πιστών της. Η χρήση του συντάγματος στο λόγο της δείχνει πως η Εκκλησία εκμεταλλεύεται τις κατακτήσεις της νεωτερικότητας για την εξυπηρέτηση προνεωτερικών σκοπών, όπως η εξασφάλιση των προνομίων της και η διατήρηση του ρόλου της στη δημόσια σφαίρα. (EL)
The invocation of the people, the constitution and rights occupies an important place in the public discourse of the Church of Greece. Its constitutional discourse is populist and rights-laden. The Church talks in the name of “its” people and as the voice of the people’s will against its rulers. And it defends the rights of the majority, understood as the rights of its believers. Its constitutional discourse shows that the church exploits the achievements of modernity for the promotion of pre-modern ends, such as the preservation of its privileges and the prolongation of its role in the public sphere. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εκκλησία της Ελλάδος (EL)
δικαιώματα της πλειοψηφίας (EL)
συνταγματικός λόγος (EL)
θρησκευτικός λαϊκισμός (EL)
rights of the majority (EN)
Church of Greece (EN)
constitutional discourse (EN)
religious populism (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2018-02-11


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 44, No 1 (2018); 31-48 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 44, No 1 (2018); 31-48 (EN)

Copyright (c) 2018 Ακρίτας Καϊδατζής (Akritas Kaidatzis) (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.