Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπαλλήλων. Επαγγελματισμός έναντι πολιτικοποίησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπαλλήλων. Επαγγελματισμός έναντι πολιτικοποίησης (EL)
Politicization of Public Administration. The Case of Staff Councils of Civil Servants (EN)

Πραβίτα (Maria-Eliana Pravita), Μαρία-Ηλιάνα

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το πρόβλημα της πολιτικοποίησης ή «κομματικοποίησης» της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στο παράδειγμα των υπηρεσιακών συμβουλίων, ενός θεσμού που προβλέφθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει τη μονιμότητα και την επαγγελματική ακεραιότητα των δημόσιων υπαλλήλων. Η σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων έλαβε ποικίλες μορφές στην πάροδο του χρόνου αντανακλώντας αντίστοιχες πολιτικές συγκυρίες και σκοπιμότητες. Στην εργασία αυτή διερευνάται κατά πόσον εξακολουθεί να διαπιστώνεται το φαινόμενο των πελατειακών σχέσεων τόσο στην επιλογή των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων όσο και στη δυνατότητα πρόωρης λήξης της θητείας τους, σε συνάρτηση με τα πρόσφατα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα (2010-2017) για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. (EL)
This article examines the problem of politicization of Greek public administration focusing on the case of staff councils of civil servants, an institution which was established in order to ensure the right of tenure and professional integrity of civil servants. Staff councils’ composition has taken various forms over the years, reflecting respective political circumstances and objectives. In this paper an effort is being made to explore whether practices of clientelism are still taking place regarding the appointment of staff councils’ members and the early termination of their duty, in the context of recent administrative reforms (2010-2017) concerning top ranking officials’ selection. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολιτικοποίηση κομματικοποίηση επιλογή προϊσταμένων (EL)
Υπηρεσιακά συμβούλια (EL)
δημόσιοι υπάλληλοι (EL)
Staff councils (EN)
professionalism (EN)
civil servants (EN)
top ranking officials’ selection (EN)
politicization (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2018-02-11


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 44, No 1 (2018); 49-75 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 44, No 1 (2018); 49-75 (EN)

Copyright (c) 2018 Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα (Maria-Eliana Pravita) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.