Μετασχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση μέχρι την κρίση: συνέχειες και ρήξεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετασχηματισμοί του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος από τη μεταπολίτευση μέχρι την κρίση: συνέχειες και ρήξεις (EL)
Transformations of the Greek Post-dictatorship trade union movement: continuities and discontinuities (EN)

Μπιθυμήτρης (Giorgos Bithymitris), Γιώργος
Κωτσονόπουλος (Loudovikos Kotsonopoulos), Λουδοβίκος

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται μία εναλλακτική περιοδολόγηση του μεταπολιτευτικού συνδικαλισμού, επιλέγοντας, πρώτον, να οριοθετήσουμε το θεσμικό περιβάλλον υιοθετώντας μία δυναμική ανάγνωση της δομής εκπροσώπησης συμφερόντων και, δεύτερον να μελετήσουμε τον συνδικαλισμό ως προς τρεις στιγμές: την ταξική στιγμή των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων, ۠τη δικαιωματική στιγμή της δεκαετίας του ’80, και την ευρωπαϊκή στιγμή, η οποία σηματοδοτεί αναβάθμιση της strictosensu οικονομικής λειτουργίας, εις βάρος της πολιτικής-κοινωνικής. Ο εργατικός ριζοσπαστισμός των αρχών της κρίσης, στερούμενος ενός συνεκτικού εγχειρήματος αναζωογόνησης, και όντας σε εχθρικό περιβάλλον, αδυνατεί να καταστεί ηγεμονικός, με αρνητικές συνέπειες και για τις τρεις λειτουργίες του συνδικαλιστικού κινήματος (οικονομική, κοινωνική, πολιτική). (EL)
With the present paper we suggest an alternative periodization of the post-dictatorship trade unionism, which is purported a) through a dynamic understanding of the structure of the interest representation, b) through an exploration of Greek unionism in three moments: the class moment of the first post-junta period; the social moment of the eighties; the european moment, which signals an upgrade of the stricto sensu economic functions in the expense of social-political ones. The labour radicalism of the early-crisis period suffering from a lack of consistent revitalization plans and experiencing a hostile environment fails to become hegemonic and this failure impacts negatively upon the trade union functions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπροσώπηση συμφερόντων (EL)
κορπορατισμός (EL)
Συνδικαλιστικό κίνημα (EL)
μεταπολίτευση (EL)
Post-dictatorship Greece (EN)
interest representation (EN)
corporatism (EN)
Trade union movement (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2018-02-11


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 44, No 1 (2018); 99-122 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 44, No 1 (2018); 99-122 (EN)

Copyright (c) 2018 Γιώργος Μπιθυμήτρης (Giorgos Bithymitris), Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος (Loudovikos Kotsonopoulos) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.