Δημόσια σφαίρα και θρησκευτικό επιχείρημα στο πλαίσιο της μετακοσμικής κοινωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔημόσια σφαίρα και θρησκευτικό επιχείρημα στο πλαίσιο της μετακοσμικής κοινωνίας (EL)

Καλτσάς, Σπύρος

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EL)

   Το κείμενο επιδιώκει την ανακατασκευή της προβληματικής της θέσης του θρησκευτικού επιχειρήματος στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο της μετακοσμικής κοινωνίας. Ανατρέχοντας στη σκέψη των John Rawls, Charles Taylor, Jürgen Habermas και William Connolly, θα επιδιώξω την ανασυγκρότηση των πολλαπλών και πολυσύνθετων διαστάσεων της θέσης του θρησκευτικού επιχειρήματος στη μετακοσμική δημόσια σφαίρα με άξονα τη συνθήκη του πλουραλισμού από την οποία χαρακτηρίζονται οι νεωτερικές κοσμικές κοινωνίες. Το κείμενο κλείνει με την κριτική ανασύνθεση της προβληματικής στη σκέψη των Taylor και Connolly αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία που έχει η διάσταση της διυποκειμενικής εγκυρότητας των διαβουλεύσεων στη δημόσια σφαίρα μέσα από μια κριτική προσέγγιση της θεώρησης του Habermas.   Λέξεις κλειδιά: Δημόσια σφαίρα, θρησκευτικό επιχείρημα, μετακοσμική κοινωνία, πλουραλισμός.  Abstract  This paper addresses the question of the role of religious argument in the post-secular public sphere in the thought of John Rawls, Charles Taylor, Jürgen Habermas and William Connolly. In order to highlight the complex and multiple dimensions of this subject, I will focus on the importance of pluralism as the mediating concept between religious argumentation and the public sphere. In the concluding section of the paper I will provide a constructive criticism of Taylor’s and Connolly’s arguments and I will defend Habermas’s reconstruction of the intersubjective validity of deliberations in the post-secular public sphere through a critical account of his thought. Keywords: Public sphere, religious argument, post-secular society, pluralism.  (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετακοσμική κοινωνία (EL)
Φιλοσοφία, πολιτική θεωρία (EL)
θρησκευτικό επιχείρημα (EL)
πλουραλισμός (EL)
Δημόσια σφαίρα (EL)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2020-06-24


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Vol 46 (2020); 18-47 (EL)
Greek Political Science Review; Vol 46 (2020); 18-47 (EN)

Copyright (c) 2020 Σπύρος Καλτσάς (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.