Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση (;) των γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Η αλλαγή οργανωτικών προτύπων στη δημόσια διοίκηση: Η μεταρρύθμιση (;) των γραφειοκρατικών δομών σε συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής (EL)
Patterns of organizational change in public administration: The reform (?) of bureaucratic structures in the context of the economic adjustment programmes. (EN)

Λαμπροπούλου, Μαντώ

Το άρθρο διερευνά τις επιπτώσεις των διοικητικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής της χώρας, εστιάζοντας στις αλλαγές που επήλθαν στην οργανωτική διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία μετασχηματισμού των παραδοσιακών γραφειοκρατικών δομών μέσω της δημιουργίας λειτουργικά αποκεντρωμένων φορέων (agencification). Υποστηρίζεται ότι η εν λόγω τάση, υπό την πίεση από-πολιτικοποίησης της διοίκησης, ενισχύθηκε στις συνθήκες της κρίσης, μεταβάλλοντας ορισμένα από τα παραδοσιακά οργανωτικά χαρακτηριστικά του διοικητικού μηχανισμού. Η εν λόγω υπόθεση ελέγχεται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, αναζητώντας παράλληλα ενδείξεις ευρύτερων μετατοπίσεων στη δυναμική των σχέσεων διοίκησης – πολιτικής.   (EL)
This paper explores the impact of the administrative reforms that have been implemented during the economic adjustment programmes on the organizational structure of the Greek public administration. The core idea is that the external pressure for de-politicization has led to a growing agencification trend, i.e. a shift from traditional bureaucratic structures to quasi-autonomous agencies, which hasaffected the organizational and structural features of the domestic administrative apparatus. The impact of agencification is discussed in theoretical and empirical terms also taking into account the changing dynamics of the politics – administration relationship.    (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

λειτουργική αποκέντρωση (EL)
αναδιοργάνωση δομών (EL)
διοικητικές δομές (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
structural re-organization (EN)
administrative structures (EN)
Public administration (EN)
agencification (EN)


Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης

Ελληνική γλώσσα

2020-02-10


Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης / Hellenic Political Science Association (EL)

1105-8366
2585-3031
Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης; Τόμ. 45 (2019); 148-180 (EL)
Greek Political Science Review; Vol. 45 (2019); 148-180 (EN)

Copyright (c) 2020 Μαντώ Λαμπροπούλου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.