Ιεράρχηση και αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ. και πνευμονολογικές κλινικές τόσο από τους ίδιους όσο και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ιεράρχηση και αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγκών των ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια που νοσηλεύονται σε Μ.Ε.Θ. και πνευμονολογικές κλινικές τόσο από τους ίδιους όσο και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (EL)

Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ε. (EL)

[Βασιλείου, Μιλτιάδης] (EL)
Βασιλείου, Μιλτιάδης (EL)
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής (EL)

doctoralThesis

Greece (EN)
Ιατρικό προσωπικό και ασθενής (EN)
Respiratory insufficiency (EN)
Hospital care (EN)
Medical care (EN)
Ελλάδα (EN)
Ιατρική περίθαλψη (EN)
Medical staff and patients (EN)
Νοσοκομειακή περίθαλψη (EN)
Αναπνευστική ανεπάρκεια (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Ιατρικής. (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.