Νοσηλευτές και συναισθηματική νοημοσύνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝοσηλευτές και συναισθηματική νοημοσύνη (EL)
Nurses and emotional intelligence (EN)

Μπολιουδάκη, Ειρήνη (EL)
Καγιαλάρη, Μαρία (EL)
Σταματάκη, Πετρούλα (EL)
Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ε. (EL)
Παπαλά, Ελένη (EL)

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής (EL)
Σταθόπουλος, Θεόδωρος (EL)

Background: Emotional intelligence (EQ) in health institutions is a field presenting a par ticular interest, because this par ticular environment of workplace presents some traits that are not met elsewhere. Soul-destroying working conditions make it imperative to use and develop emotional skills for two main reasons: firstly in order to have a good work output and incidentally to protect the working staff from soul-destroying environment. Objectives: The aim of this study was to measure the emotional intelligence of nurses working in Public Hospitals. Methods: A specialised questionnaire was developed and subsequently given to 251 nurses working in Public Greek Hospitals. The questionnaire included 69 questions describing the following 7 dimensions of emotional intelligence: self-consciousness, self-adjustment, motivations of behaviour, social skills, awareness of another person’s emotional state, humour, and critical thought. The answers were given based on the 4 point Liker t scale (not at all - a little – quite enough – a lot). To process our data statistically, we used the SPSS 14.0 (Statistical Package for Social Sciences). Results: Statistical analysis revealed that 50.5% of our nurses sample working in Public Hospitals allocate a satisfactor y level of Emotional Intelligence (EQ), 29.2% presented high EQ and 20.4% allocate below the mediocre EQ. Conclusions: Stressing environment of Health institutions imposes the development of emotional skills in order to achieve exceptional clinical performance and to protect nurses from this particular environment. (EN)

journalArticle

Συναισθήματα (EN)
Φροντίδα (EN)
Care (EN)
Emotional Intelligence (EN)
Emotions (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης (EL)
Hellenic Journal of Nursing Science (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009


Σκουτέλης, Δημήτρης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.