Εργαλεία και τεχνικές λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Εργαλεία και τεχνικές λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων (EL)

Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος Ι. (EL)
Ρόντος, Κωνσταντίνος Β. (EL)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων (EL)

Η επιχείρηση λειτουργεί, όπως είναι γνωστό, σε συνθήκες αβεβαιότητας και του κινδύνου να μην επιτύχει τους στόχους της. Στη σύγχρονη εποχή οι συνθήκες αυτές είναι πιο έντονες κάτω από την επίδραση της αυξημένης ανταγωνιστικότητας που προσδιορίζει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας. Στο παρόν σύγγραμμα αναπτύσσονται μέθοδοι, τεχνικές και εργαλεία με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού της παραπάνω αβεβαιότητας στην διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα παραπάνω προέρχονται από την οικονομική επιστήμη, τη στατιστική και τα μαθηματικά και στοχεύουν στην υποβοήθηση των επιχειρήσεων προκειμένου να λύνουν προβλήματα και να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. Το γνωστικό αντικείμενο αυτό έχει συγκροτηθεί αρκετά μέχρι σήμερα ώστε να αποτελεί πλέον εφαρμοσμένο κλάδο της Οικονομικής που αποδίδεται σήμερα με τον όρο "Οικονομική της Διοίκησης" ή "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση". Διδάσκεται δε ευρύτατα σε Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σύγγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις πλέον χρησιμοποιούμενες ποσοτικές μεθόδους στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης και απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τόσο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών των παραπάνω Τμημάτων, αλλά και σε ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και των οργανισμών. Μετά το 1ο εισαγωγικό Κεφάλαιο, παρουσιάζεται διεξοδικό η μεθοδολογία της έρευνας αγοράς, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση της επιχείρησης, που της επιτρέπει να συλλέξει, να επεξεργαστεί και vu αναλύσει ποσοτικά δεδομένα, απαραίτητα για την υποστήριξη του συστήματος λήψης αποφάσεων στα διάφορα στάδια λειτουργίας της. Στο 3ο και 4ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τον τρόπο οργάνωσης του στατιστικού συστήματος της επιχείρησης και μια πλήρης παρουσίαση των στατιστικών πακέτων και ο τρόπος χρήσης τους για την επεξεργασία και την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αντίστοιχα. Στα κεφάλαια 5, 6 και 7 παρουσιάζονται τόσο θεωρητικά όσο και με παραδείγματα τρεις ιδιαίτερα χρήσιμες στατιστικές μέθοδοι, οπός είναι η ανάλυση παλινδρόμησης, η ανάλυση χρονολογικών σειρών και η κατάρτιση οικονομετρικών υποδειγμάτων όπως και η χρήση τους για προβλέψεις μεγεθών της επιχείρησης. Στα Κεφάλαια 8-15 αναπτύσσονται κλασικά θέματα της Οικονομικής της Διοίκησης, όπως είναι η ανάλυση εισροών-εκροών και η αριστοποίηση, η ανάλυση κινδύνου, ο γραμμικός προγραμματισμός, οι θεωρίες ζήτησης, παραγωγής. ισορροπίας και κόστους της επιχείρησης, οι θεωρίες για τις διάφορες μορφές αγοράς και η τιμολογιακή πολιτική. Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με βασικά θέματα που αφορούν τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων και τις βασικές αρχές που διέπουν τις μελέτες σκοπιμότητας. Πιστεύουμε ότι το παρόν σύγγραμμα θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στην κατανόηση και στη χρήση των παραπάνω ποσοτικών μεθόδων και ότι θα συμβάλλει στην εκτεταμένη εφαρμογή τους στην Ελλάδα ώστε η ελληνική επιχείρηση να καταστεί πιο βιώσιμη και πιο ανταγωνιστική στο άμεσο μέλλον. (EL)

book

Επιχειρηματική οργάνωση (EN)
Decision making (EN)
Business planning (EN)
Λήψη αποφάσης (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005


Νικητόπουλος, Ε. και ΣΙΑ ΕΕ (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.