Διερεύνηση του επιπέδου άγχους και αυτοεκτίμησης νοσηλευτών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση του επιπέδου άγχους και αυτοεκτίμησης νοσηλευτών που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία (EL)

Παπαγεωργίου, Δημήτρης Ε. (EL)

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Νοσηλευτικής (EL)

other
conferenceItem

Εργαζόμενοι σε τομείς υγείας (EN)
Hospitals (EN)
Health care employees (EN)
Νοσηλευτές (EN)
Nurses (EN)
Νοσοκομεία (EN)
Στρες (EN)
Anxiety (EN)
Self-esteem (EN)
Αυτοσεβασμός (EN)
Stress (EN)
Άγχος (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

34ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο (EL)

Ελληνική γλώσσα

2007-05


Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.