Η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας (EL)

Γεωργούλη, Κατερίνα (EL)
Γιαννακούλιας, Παναγιώτης (EL)
Μπακογιάννης, Σπύρος (EL)

N/A (EN)

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση της Μαθησιακής Μεθόδου Επίλυσης Προβληµάτων όπως αυτή υλοποιήθηκε από µαθητές της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για την κατασκευή της Ιστοσελίδας του σχολείου τους. Το εγχείρηµα αυτό αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρµογή της µεθόδου στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση που σκοπό είχε να εξετάσει το ενδεχόµενο συλλογής θετικών δειγµάτων για την ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στη χώρα µας. Παρόλο που η συγκεκριµένη µελέτη έχει περιορισµένο εύρος και παρότι έµελλε να αντιµετωπίσει πλήθος δυσκολιών, οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν αξίζει να συζητηθούν καθώς κάθε άλλο παρά απαξιώνουν την καινοτόµο αυτή µεθοδολογία. (EL)

conferenceItem
poster

Μαθησιακή Μέθοδος Επίλυσης Προβληµάτων (ΜΜΕΠ) (EN)
Αυτοκατευθυνόµενη - Συνεργατική Μάθηση (EN)
Computer Science (EN)
Problem-based learning (EN)
Lifelong education (EN)
Πληροφορική (EN)
∆ια βίου Εκπαίδευση (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» (EL)

Ελληνική γλώσσα

2004
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.