Η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institute of Athens
Repository :
Ypatia - Institutional Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Η μέθοδος επίλυσης προβλημάτων στη μάθηση βασικών δεξιοτήτων που αφορούν στην κατασκευή ιστοσελίδας (EL)

Γεωργούλη, Κατερίνα (EL)
Γιαννακούλιας, Παναγιώτης (EL)
Μπακογιάννης, Σπύρος (EL)

N/A (EN)

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην παρουσίαση της Μαθησιακής Μεθόδου Επίλυσης Προβληµάτων όπως αυτή υλοποιήθηκε από µαθητές της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης για την κατασκευή της Ιστοσελίδας του σχολείου τους. Το εγχείρηµα αυτό αποτελεί την πρώτη πιλοτική εφαρµογή της µεθόδου στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση που σκοπό είχε να εξετάσει το ενδεχόµενο συλλογής θετικών δειγµάτων για την ∆ιδασκαλία της Πληροφορικής στη χώρα µας. Παρόλο που η συγκεκριµένη µελέτη έχει περιορισµένο εύρος και παρότι έµελλε να αντιµετωπίσει πλήθος δυσκολιών, οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν αξίζει να συζητηθούν καθώς κάθε άλλο παρά απαξιώνουν την καινοτόµο αυτή µεθοδολογία. (EL)

conferenceItem
poster

Μαθησιακή Μέθοδος Επίλυσης Προβληµάτων (ΜΜΕΠ) (EN)
Αυτοκατευθυνόµενη - Συνεργατική Μάθηση (EN)
Computer Science (EN)
Problem-based learning (EN)
Lifelong education (EN)
Πληροφορική (EN)
∆ια βίου Εκπαίδευση (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

2η Πανελλήνια ∆ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «∆ιδακτική της Πληροφορικής» (EL)

Greek

2004
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)