Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοReproduction after breast cancer (EN)

Ζερβούδης, Στέφανος (EL)
Ιατράκης, Γεώργιος Μ. (EL)
Ναυρόζογλου, Ιορδάνης (EL)

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής (EL)

Breast cancer is the most frequently occurring cancer in women of developed countries, and as a result of new developments in breast cancer treatment, more women are cured after being diagnosed with this disease. It is important that fertility preservation strategies are addressed before chemotherapy, because chemotherapy may induce premature ovarian failure (depending on the woman's age, the drugs used, the dosage and duration of treatment). Among possible solutions are embryos or oocytes cryopreservation, ovarian tissue cryopreservation–freezing with a subsequent orthotopic and heterotopic autotransplantation, whole ovary cryopreservation, ovarian suppression with gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogues, which inhibit ovarian follicular depletion induced by chemotherapeutic agents and in vitro fertilisation (IVF) after ovulation induction with aromatase inhibitors or tamoxifen. (EN)

journalArticle

Αναπαραγωγή (EN)
Ηλικία (EN)
Chemotherapy (EN)
Reproduction (EN)
Fertility preservation (EN)
Καρκίνος του μαστού (EN)
Gynecology (EN)
Χημειοθεραπεία (EN)
Breast cancer (EN)
Γυναικολογία (EN)
Age (EN)
Διατήρηση της γονιμότητας (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology (EL)

Αγγλική γλώσσα

2010-02

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2009.08.008 show

Elsevier (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.