Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοUniversity museums as spaces of education (EN)

Παπαδημητρίου, Παναγιώτα (EL)
Γελαδάκη, Σόνια (EL)
Geladaki, Sonia (EN)
Papadimitriou, Panagiota (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. (EL)

It is widely accepted that museums comprise centers for the conservation, study and reflection on culture and heritage. In the Museum context, objects are presented to visitors, not simply as artifacts, but as objects embedded in cultural significance. If one of museums’ main tasks consists in the contextualization of objects in their cultural meanings, past and present, museums may be cast anew, theoretically, as spaces not simply responsible for the preservation of artifacts, but as spaces of education as well. In the museum space, visitors, according to their own cognitive capacities and skills, and their educational backgrounds, approach such meanings mentally. University Museums form a peculiar case of museums as they provide laboratories for the training of students. It follows that, a University Museum concerned with the history of education, as it is oriented towards preserving the cultural inheritance related to education, can easily provide material for both study and research purposes to many undergraduate or postgraduate university students. It can cover an enormous variety of activities and excite the interest of different parts of the society. In this paper we present our personal experience from a period of study and professional work at the Museum for the History of Education in the University of Athens, reflecting on ways in which the museum tried to respond to students’ needs, and those students undertaking graduate studies in Departments of Education in Greece, or those who attend primary or secondary school classes. (EN)

journalArticle

Museums educational programs (EN)
Oral history (EN)
Διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (EN)
Teaching in higher education (EN)
Κινηματογράφος (EN)
Εκπαιδευτικό λογισμικό (EN)
Αρχειακές πηγές (EN)
Προφορική ιστορία (EN)
Educational software (EN)
History of education (EN)
Archival sources (EN)
Μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα (EN)
Ιστορία της εκπαίδευσης (EN)
Cinema (EN)
Πανεπιστημιακά μουσεία (EN)
University museums (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Procedia- Social and behavioral sciences (EL)

Αγγλική γλώσσα

2014-08-25


Elsevier (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.