Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κύηση υψηλού κινδύνου (EL)

Ιατράκης, Γεώργιος Μ. (EL)

Σίσκος, Στέλιος (προλ.) (EL)
Πεχλιβάνη, Φανή (συν.) (EL)
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής (EL)
Παυλίδης, Γ. (συν.) (EL)
Κούρτης, Παναγιώτης, Γ. (συν.) (EL)
Αντωνίου, Ευαγγελία (συν.) (EL)

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να καλύψει, με σύγχρονο τρόπο, κύρια και ενδιαφέροντα θέματα των Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου. Στην Μαιευτική, οι κατευθυντήριες, οδηγίες, προέρχονται (σχεδόν πάντα) μετά από αντικειμενική εκτίμηση των ερευνητικών ευρημάτων. Στις κυήσεις υψηλού κινδύνου, όσο πιο αντικειμενικοί είμαστε, μετά από διαρκή μελέτη της σύγχρονης γνώσης, τόσο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει να κάνουμε λάθος λόγω εφαρμογής υποκειμενικών αντιλήψεων. Επίσης, η καλύτερη χειρουργική επέμβαση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σωστή συμβουλευτική. Έτσι, ενώ η πρώτη μπορεί να σώσει μία ζωή (ή ?3 σε πολύδυμη κύηση!), η δεύτερη μπορεί να σώσει εκατομμύρια ζωές. Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να ανανεώσει, να εμπλουτίσει και ενδεχομένως να "διορθώσει" παλαιότερες εκδόσεις μου με αντίστοιχη θεματολογία. όπως και σε άλλα βιβλία μου, έτσι και εδώ, κάποιες πηγές (σύγχρονης) βιβλιογραφίας μέσα στο κείμενο επιλέχτηκαν από πλήθος παρόμοιων πηγών. Συχνά, η παράθεση της βιβλιογραφίας γίνεται για να τονίσει τη σημερινή ισχύ των αναγραφόμενων, να τα συγκρίνει με παλαιότερα δεδομένα που έχουν αλλάξει ή ισχύουν ακόμα αλλά και για να «πείσει» ότι δεν αποτελούν απλά απόψεις του συγγραφέα. Ευχαριστώ την κ. Ε. Αντωνίου για τη συνεργασία στο Κεφάλαιο 9. Τον κ. Πειτσίδη ευχαριστώ επίσης για την ευγενική παραχώρηση υπερηχογραφικών εικόνων. Για τον ίδιο λόγο, ευχαριστώ τον κ. Π. Κούρτη. Ευχαριστώ, επίσης, τον κ. Γ. Παυλίδη για την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων, όπως και την ευγενική παραχώρηση απεικονιστικού και βιβλιογραφικού υλικού. Τέλος, ευχαριστώ την κ. Φ. Πεχλιβάνη για τη συνεργασία στη διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων. (EL)

book

Pregnancy (EN)
Pregnancy--Complications (EN)
Ανθρώπινη αναπαραγωγή (EN)
Risks at pregnancy (EN)
Human reproduction (EN)
Επιπλοκές εγκυμοσύνης (EN)
Κίνδυνοι εγκυμοσύνης (EN)
Εγκυμοσύνη (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011

ISBN 978-960-99863-2-8

Δεσμός (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.