Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοA fuzzy model for enhanced student evaluation (EN)

Παπαδάκης, Ανδρέας Ε. (EL)
Σαμαράκου, Μαρία Τ. (EL)
Αθηναίος, Σπύρος Σ. (EL)
Καρολίδης, Δημήτριος Α. (EL)
Πρεντάκης, Παντελής (EL)

N/A (EN)

This paper refers to a student evaluation enhancement fuzzy logic system in the context of lab-based examinations. In such examinations, the evaluation is traditionally based on the solution the students submit at the end of the exams. While the correctness of the solution has been the most important (and easy to apply) evaluation criterion, sometimes it appears that it is not adequate for a judge evaluation. Many times it is interesting to diagnose both the capability, on behalf of the student, of using the laboratory tool as well as his/her sound comprehending of the theoretical principles (which he/she is expected to apply using the lab tool). This separation is feasible only when the intermediate steps to the solution are taken into account. On the other hand, other characteristics such as the total time that has been needed in order to solve the problem, the number of commands executed and the route the student has followed are usually ignored or in the best case only qualitatively considered. In this paper we present the solution we have applied in order to confront these limitations. Specifically we have evaluated and established further evaluation criteria, in parallel with the correctness of the final result. To this end it has been necessary to develop enhanced logging functionality, which monitors and afterwards analyzes the complete life cycle of the solution process. The fuzzy model represents expert's knowledge in linguistic form and infers student's characteristics, combining fuzzy facts, each one contributing to some degree to a fuzzy relation and to the final decision. The system has been applied in the Energy Technology Department of TEI (Technological Educational Institute) of Athens and the results have been interesting, in terms of the evaluation efficiency and the students performance. (EN)

journalArticle

Evaluation (EN)
Fuzzy system (EN)
Αξιολόγηση (EN)
Εργαστήριο βασισμένο σε εξετάσεις (EN)
Lab-based examinations (EN)
Διάγνωση Φοιτητών (EN)
Student's diagnosis (EN)
Ασαφές σύστημα (EN)

ΤΕΙ Αθήνας (EL)
Technological Educational Institute of Athens (EN)

International Journal of Learning (EN)

Αγγλική γλώσσα

2009


Common Ground Publishing (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.