Δεοντολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα συντήρησης και ανάδειξης ανθρωπίνων υπολειμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔεοντολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα συντήρησης και ανάδειξης ανθρωπίνων υπολειμμάτων

Παναγιάρης, Γεώργιος

Ανάσκαμμα
«Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά...» [Δ. Σολωμός (1823), Υμνος εις την ελευθερία, μετέπειτα (1864) Εθνικός Υμνος της Ελλάδας]. Αλήθεια, βάσει ποιων στοιχείων τεκμη- ριώνεται η ιερότητα των οστών των Ελλή- νων; Και ποια άλλα στοιχεία μπορεί να καθι- στούν τα κόκκαλα κάποιων άλλων ανίερα ή ακόμα και μιαρά; Τα παραπάνω ερωτήματα φαντάζουν ρητορικά ̇ δεν είναι δα και τόσο... Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πρόθεση του υπο- γράφοντος δεν είναι να καταπιαστεί με την απάντηση αυτών των ερωτημάτων στα πλαίσια του παρόντος άρθρου. Βασική επι- δίωξη του υπογράφοντος είναι να τεθεί εξ αρχής ως κυρίαρχο ζήτημα μεθοδολογίας στη συντήρηση και ανάδειξη των ανθρωπί- νων υπολειμμάτων, το εξής: η ενασχόλησή μας με τα ανθρώπινα υπολείμματα ως υλικά τεκμήρια του παρελθόντος, (οφείλει να) κα- θορίζεται από το άυλο περιεχόμενο αυτών και κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι συμβατό με τις ανάγκες συντήρησης και έρευνας που προκύπτουν από την υλική τους διάσταση;

journalArticle

**N/A**-Αρχαιολογία
Ανθρωπολογία
Anthropology
Fossils--Collection and preservation
Maintenance
Ανθρώπινα απολιθώματα
Archaeology
Ethics
Fossil hominids
Αρχαιολογία
Απολιθώματα - συλλογή και διατήρηση
Ηθική
Συντήρηση
**N/A**-Ανθρωπολογία


Ανάσκαμμα

Ελληνική γλώσσα

2009
2015-05-30
2015-05-30T08:45:36Z

Παναγιάρης, Γ. (2009) Δεοντολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα συντήρησης και ανάδειξης ανθρωπίνων υπολειμμάτων. "Ανάσκαμμα", 3, σ. 135-148.

Χουρμουζιάδης, Γ.


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.