Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου Missoula-VITAS quality of life index σε Έλληνες ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοPsychometric properties of the Missoula - VITAS quality of life index in Greek patients undergoing chronic periodical haemodialysis
Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου Missoula-VITAS quality of life index σε Έλληνες ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση

Θεοφίλου, Παρασκευή Α.
Ζυγά, Σοφία

Various measuring tools have been used to estimate the outcomes of different forms of treatment for end-stage renal disease (ESRD).Survival, cost-effectiveness and quality of life (QOL) are the main parameters used to evaluate the treatment of ESRD. Aim: To assess the psychometric properties (reliability and validity) of the Greek version of the Missoula-VITAS Quality of Life Index (MVQOLI-15) in patients undergoing haemodialysis (HD). Method: A sample of 79 patients undergoing HD voluntarily participated in this pilot study. Domain analysis of MVQOLI-15-Greek was conducted based on the data collected at the initial assessment. The reliability properties of the instrument were tested using the measures; internal consistency, repeatability, test-retest reliability and convergent validity (SPSS 13.0). Results: Domain analysis demonstrated that all domains of the questionnaire had good variability. The MVQOLI-15-Greek internal consistency was satisfactory, with an overall Cronbach’s α at 0.74. Pearson’s r and intraclass correlation coefficient revealed strong correlations (ranging from 0.91 to 0.98) between initial assessment and re-assessment. The MVQOLI-15-Greek convergent validity analysis indicated that the domains were strongly related to the same construct. Conclusions: The findings of the study indicate that the Greek version of MVQOLI-15 provides satisfactory psychometric properties, supporting its use with clinical populations and in the context of national QOL measurement.
Νοσηλευτική
Είναι ερευνητική εργασία
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής (ΠΖ) ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (ΑΚ). Σκοπός: Ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου Missoula-Vitas Quality of Life Index-15, που αποτελεί την πλέον σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου Missoula-Vitas Quality of Life Index-25, σε δείγμα ασθενών που υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση. Υλικό και Μέθοδος: Η ελληνική εκδοχή περιλαμβάνει τις 15 ερωτήσεις του αγγλικού πρωτοτύπου, ενώ η μελέτη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε δείγμα 79 ατόμων αποτελούμενο από ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που παρακολουθούσαν πρόγραμμα ΑΚ. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από πέντε διαστάσεις (συμπτώματα, λειτουργικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, ευεξία, πνευματικότητα) και τη συνολική βαθμολογία. Οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αφορούν στη μέτρηση της εσωτερικής εγκυρότητας, την επαναληψιμότητα, τη συμφωνία των απαντήσεων (αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου), καθώς και τη συγκλίνουσα εγκυρότητα με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 13.0. Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε ότι οι πέντε διαστάσεις έχουν καλή μεταβλητότητα. Η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ήταν ικανοποιητική, με τη συνολική τιμή Cronbach’s alpha να είναι 0,74. Αναφορικά με τη συγκλίνουσα εγκυρότητα, εντοπίστηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας και των πέντε διαστάσεων. Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (Pearson’s r και ICC τιμές) ήταν άριστη, με τις τιμές να κυμαίνονται στο 0,91-0,98. Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο Missoula-Vitas Quality of Life Index-15 αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο εκτίμησης της ΠΖ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της υγείας για την αξιολόγηση της ΠΖ κλινικών ομάδων. Επίσης, αποτελεί κατάλληλο δείκτη αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Είναι τριμηνιαία έκδοση Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος
Hellenic journal of nursing

journalArticle

MVQOLI
Internal medicine
Εσωτερική παθολογία
Εκπαίδευση
Haemodialysis
**N/A**-Εκπαίδευση
Quality of life
Ποιότητα ζωής
Education
**N/A**-Εσωτερική παθολογία
Αιμοκάθαρση
Ψυχομετρικές ιδιότητες
Psychometric properties


Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-05
2014
2015-02-05T14:23:41Z

Θεοφίλου, Π. Α. και Ζυγά, Σ. (2014). Ψυχομετρικές ιδιότητες του ερωτηματολογίου Missoula-VITAS quality of life index σε Έλληνες ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Νοσηλευτική. 53(2), σσ.166-174.

Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.