Συμμόρφωση των διαβητικών ασθενών με πόδι σε κίνδυνο για εξέλκωση στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμμόρφωση των διαβητικών ασθενών με πόδι σε κίνδυνο για εξέλκωση στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων

Χατζηαγγελάκη, Εριφύλη
Τεντολούρης, Νικόλαος
Κοσσιώρης, Αριστομένης

Νοσηλευτική
Είναι συστηματική ανασκόπηση
Η χρήση κατάλληλων υποδημάτων από τους διαβητικούς ασθενείς με πόδι σε κίνδυνο για εξέλκωση, τουλάχιστον για το 60% του χρόνου κατά τον οποίο έχουν τα πέλματά τους σε επαφή με το έδαφος, είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική πρόληψη των ελκών. Σκοπός: Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη συμμόρφωση των διαβητικών ασθενών, με πόδι κατηγορίας κινδύ- νου 1-3 κατά IWGDF, στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων PubMed και Scopus, με τη χρήση των ακόλουθων όρων: (“adherence” or “compliance”) και (“shoes” or “footwear”) και (“diabetes” or “diabetic”). Η στρατηγική αναζήτησης απέδωσε τρεις ποσοτικές μελέτες και μία μικτής μεθοδολογίας, οι οποίες αφορούν στην έκταση και στην ποιότητα της συμμόρφωσης των ατόμων με διαβήτη, που βρίσκονται σε κίνδυνο για έλκος ποδιού, στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων. Αποτελέσματα: Η συμμόρφωση ποικίλλει από 35±34% μέχρι 87±26% και είναι μικρότερη μέσα στο σπίτι. Ο χαμηλότερος δείκτης μάζας σώματος (body mass index, BMI), η μεγαλύτερη βαρύτητα των παραμορφώσεων στα πόδια και η κα- λύτερη εμφάνιση των υποδημάτων αποτελούν τους παράγοντες που συνδέονται με αυξημένη χρήση των εν λόγω υποδημάτων (R2=0,18, p<0,10 και για τις τρείς ανεξάρτητες μεταβλητές). Συμπεράσματα: Ο βαθμός της συμμόρφωσης των διαβητικών ασθενών με πόδι σε κίνδυνο για εξέλκωση δεν είναι ικανοποιητικός. Επιπλέον, το ποσοστό της διακύμανσης της συμμόρφωσης το οποίο ερμηνεύεται από τους προσδιοριστές είναι αρκετά μικρό. Η περαιτέρω διερεύνηση των προσ- διοριστών της συμμόρφωσης μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της προληπτικής παρέμβασης χορήγησης κατάλληλων υποδημάτων στους εν λόγω ασθενείς και να οδηγήσει σε μείωση της επίπτωσης των ακρωτηριασμών. Όσον αφορά στην τρέχουσα κλινική πρακτική, οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούσαν να δίνουν περισσότερη έμφαση στον έλεγχο του βάρους των διαβητικών ασθενών με νευροπάθεια, καθώς επίσης στην αναγκαιότητα χρήσης των υποδημάτων μέσα στο σπίτι και να προσφέρουν στους ασθενείς τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής αναφορικά με τα υποδήματα που μπορούν να προμηθευτούν.
Hellenic journal of nursing

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Compliance
Συμμόρφωση
Diabetic patients
Διαβητικό έλκος ποδιού
Ιατρική
Shoes
Sports medicine
Medicine
Diabetic ulcer feet
Αθλητική
Υποδήματα
Διαβητικοί ασθενείς
**N/A**-Αθλητική


Νοσηλευτική
Hellenic journal of nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-05
2015-02-05T17:26:38Z
2014

Κοσσιώρης, Α., Τεντολούρης, Ν. και Χατζηαγγελάκη, Ε. (2014). Συμμόρφωση των διαβητικών ασθενών με πόδι σε κίνδυνο για εξέλκωση στη χρήση κατάλληλων υποδημάτων. Νοσηλευτική. 53(2).

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.