Απόψεις παιδιών και γονέων αναφορικά με τη νοσηλευτική στολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπόψεις παιδιών και γονέων αναφορικά με τη νοσηλευτική στολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία

Κωνσταντάκη, Ευανθία
Κουμπαγιώτου, Δέσποινα
Μαυρίδη, Φωτεινή
Μάτζιου, Βασιλική
Δρακούλη, Μαρία

Πέτσιος, Κωνσταντίνος

Νοσηλευτική
Η παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο αποτελεί μια δυνητικά ψυχοτραυματική εμπειρία. Μελέτες αναφέρουν ότι η στολή του νοσηλευτικού προσωπικού, ιδιαίτερα στα παιδιατρικά νοσοκομεία, επηρεάζει καταλυτικά την ψυχολογία παιδιών και γονέων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Σκοπός: Διερεύνηση των απόψεων γονέων και παιδιών που νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικά νοσοκομεία, αναφορικά με τη στολή του νοσηλευτικού προσωπικού. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 156 γονείς και 44 παιδιά ηλικίας 8−14 ετών, που νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικό τμήμα παιδιατρικού ή γενικού νοσοκομείου. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ειδικό ερωτηματολόγιο και με τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ως υποδειγμάτων. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των παιδιών ήταν 11,25 έτη (0,1−14 έτη), με μέση διάρκεια νοσηλείας 3,48 ημέρες. Η μέση ηλικία των γονέων (33 άνδρες, 123 γυναίκες) ήταν 35,3 έτη ενώ η με μέση διάρκεια νοσηλείας των παιδιών τους ήταν 2,54 ημέρες. Η πλειοψηφία των παιδιών νοσηλεύτηκε σε παιδιατρικά παθολογικά (n=114, 57%) και χειρουργικά τμήματα (n=53, 26,5%). Τo 8,2% των γονέων θεωρούσε απαραίτητο, το νοσηλευτικό προσωπικό να διακρίνεται από τη στολή του και το 85,3% ότι θα έπρεπε να είναι φιλική και ευχάριστη στα παιδιά. Η αναγνωρισιμότητα (68,5%) και η ένδειξη επαγγελματισμού (37,0%) θεωρούνταν ως οι κυριότερες λειτουργίες της. Το 47,5% όλων των συμμετεχόντων προτιμούσε τις πολύχρωμες στολές και μόλις το 11,0% τη λευκή. Τα παιδιά που είχαν προηγούμενη εμπειρία νοσηλείας διέκριναν με ευκολία το νοσηλευτικό προσωπικό από τους άλλους επαγγελματίες υγείας (p=0,036), καθώς και οι νεότεροι γονείς (p=0,019). Συμπεράσματα: Η στολή του νοσηλευτικού προσωπικού πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι πρακτική και αναγνωρίσιμη του ρόλου και της ιεραρχίας. Οι πολύχρωμες και χρωματιστές στολές συγκεντρώνουν την προτίμηση της πλειοψηφίας των παιδιών και των γονέων τους.
Ερευνητική εργασία
Hellenic Journal of Nursing

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Parenthood
Ιατρική
παιδιατρική νοσηλευτική στολή
Medicine
pediatric nursing uniform
Νοσηλευτική
Nursing
παιδί
**N/A**-Νοσηλευτική
Children
γονείς


Νοσηλευτική
Hellenic Journal of Nursing

Ελληνική γλώσσα

2015-02-17
2009-12
2015-02-17T20:19:01Z

Μάτζιου, Β., Δρακούλη, Μ., Κωνσταντάκη, Ε., Κουμπαγιώτου, Δ., Μαυρίδη, Φ. κ.ά. (2009). Απόψεις παιδιών και γονέων αναφορικά με τη νοσηλευτική στολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία. “Νοσηλευτική”.48(4)

Hellenic National Graduate Nurses Association
Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
forever*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.