Ιατρεία διακοπής καπνίσματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙατρεία διακοπής καπνίσματος

Κουτίνου, Ελένη

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

journalArticle

**N/A**-Κάπνισμα
Διακοπή του καπνίσματος
Health
Smoking--Health aspects
Statistics
Στατιστική
Υγεία
Smoking cessation
**N/A**-Υγεία
Smoking cessation clinics
Κάπνισμα
Ιατρεία διακοπής καπνίσματος


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα

2015-04-09
2015-04-09T06:58:41Z
2013-09

Κουτίδου, Ε. (2013). Ιατρεία διακοπής καπνίσματος. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 2(3): σσ. 93-94

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.