Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεσογειακή Αναιμία
Thalassaemia

Κουτελέκος, Ιωάννης
Χαλιάσος, Νικόλαος

Η θαλασσαιμία ή νόσος του Cooley αποτελεί κληρονομούμενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από απουσία ή μειωμένη σύνθεση του ενός εκ των δυο τύπων αλύσων αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η εισαγωγή νέων φαρμάκων ικανών να μειώσουν τη συσσώρευση του σιδήρου στα διάφορα όργανα λόγω των συχνών μεταγγίσεων, όπως στο καρδιά, στο ήπαρ και στο πάγκρεας έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά και το προσδόκιμο της επιβίωσης. Παρά τις πρωτοποριακές αυτές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, ο φόβος για τη νόσο και τις πιθανές επιπλοκές των ιατρικών παρεμβάσεων επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική ποιότητα ζωής.
Thalassaemia or Cooley's anaemia is an inherited disorder characterised by absent or decreased production of one of the normal globin chains of haemoglobin in the red blood cells. The introduction of new drugs capable of reducing the accumulation of iron in body organs due to frequent blood transfusions, particularly the heart, liver and pancreas, has dramatically improved
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Internal medicine
Εσωτερική παθολογία
Medical treatment
Ιατρική
hemoglobin
Medicine
Αιμοσφαιρίνη
Thalassaemia
**N/A**-Εσωτερική παθολογία
Μεσογειακή αναιμία
Θεραπεία


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-09
2015-04-09T07:27:25Z
2013-09

Koutelekos, J. and Haliasos, N. (2013). Thalassaemia. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 2(3): pp. 101-112

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


An error occurred on the license name.
An error occurred getting the license - uri.
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.