Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΙκανοποίηση ασθενών από τη φροντίδα υγείας
Patients' satisfaction by the provided care

Αντωνίου, Γιώργος Α.
Αντεριώτη, Παρασκευή

Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Patients' satisfaction with the services provided by the health care is an important issue in the field of health. The World Health Organization defines 'health' as a state of complete mental, physical and social wellbeing. When patient feel unhappy or that their needs and desires are not take into account is a sign of lack of welfare and poor quality health care. Patient satisfaction is an important indicator of the quality of health services. Αssessment of patient satisfaction is essential for the organization of health service.
H ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα από τις υπηρεσίες υγείας, αποτελεί σημαντικό θέμα στο τομέα της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσδιορίζει την «υγεία» ως μια κατάσταση τέλειας πνευματικής, κοινωνικής και φυσικής ευημερίας. Το να νοιώθει ο ασθενής δυσαρεστημένος και να αισθάνεται ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες του, αποτελεί σημάδι έλλειψης ευημερίας και φτωχής ποιότητας φροντίδας υγείας. Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί σημαντικό δείκτη της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών κρίνεται απαραίτητη για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας.

journalArticle

Health care
**N/A**-Ιατρική
Φροντίδα υγείας
Patients' satisfaction
Ποιότητα φροντίδας
Ιατρική
Medicine
Nursing
Νοσηλευτική
Ικανοποίηση ασθενών
**N/A**-Νοσηλευτική
Quality of care


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-13T11:07:51Z
2014-01
2015-04-13

Anterioti, P. and Antoniou, G. (2014). Patients' satisfaction by the provided care . “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(1): pp. 62-68

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.