Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
ΤΕΙ Αθήνας
Αποθετήριο :
Υπατία - Ιδρυματικό Αποθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCongenital heart diseases
Συγγενείς καρδιοπάθειες

Σίττα, Άννα
Νούση, Διονυσία

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 βρέφη ανά 1000 γεννήσεις. Αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να προκληθούν είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μητέρα ή να κληρονομούνται μέσω παθολογικών γονιδίων από το προσβεβλημένο γονέα. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ταξινομούνται σε 'κυανωτικές' και 'μη-κυανωτικές' και ποικίλλουν από απλά καρδιακά ελλείμματα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα έως περισσότερο σύνθετα ελλείμματα με απειλητικά για τη ζωή συμπτώματα. Η διάγνωση και αντιμετώπιση των πολύπλοκων καρδιακών ελλειμμάτων έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ως εκ τούτου, παρατηρείται αύξηση της επιβίωσης των παιδιών μέχρι την ενηλικίωση τα οποία μπορούν να ζουν μια δραστήρια και παραγωγική ζωή. Πολλές συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς μπορεί να διαγνωσθούν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με υπερηχογράφημα. Η επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου μετά τη γέννηση εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της νόσου. Για παράδειγμα, ορισμένες καρδιοπάθειες μπορεί να αντιμετωπισθούν μόνο με φαρμακευτική αγωγή ενώ κάποιες άλλες με μία ή περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς.
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Congenital heart diseases are seen in about 8-10 babies out of 1000 live births. These abnormalities may be caused either by environmental factors that affect the mother or are inherited via abnormal genes from the affected parent. Congenital heart diseases can be broadly classified as 'Cyanotic' or 'Acyanotic' and may range from simple defects with no symptoms to complex defects with severe, life-threatening symptoms. Diagnosis and treatment of complex heart defects have greatly improved over the past few decades. As a result, it is remarked an increase in survival of children with complex heart defects to adulthood that they can live active, productive lives. Many congenital heart defects can be found at pregnancy via an ultrasound. The treatment that will be followed after the birth depends on the type and severity of the disease. For example, some congenital heart diseases can be treated with medication alone whereas others need to be treated with one or more heart surgeries.

journalArticle

**N/A**-Ιατρική
Internal medicine
Εσωτερική παθολογία
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Ιατρική
Congenital heart disease
Medicine
Συμβουλευτική
Etiology
Counseling
Αιτιολογία
Διάγνωση
**N/A**-Εσωτερική παθολογία
Diagnosis


Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2015-04-13
2014-05
2015-04-13T12:46:03Z

Nousi, D. and Sitta, A. (2014). Congenital heart diseases. “Περιεγχειρητική Νοσηλευτική”. 3(2): pp. 117-124

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)
Ιωάννης Κουτελέκος


Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες
free*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.