ΠΡΑΞΗ 189/ 5_8_1915

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
ΠΡΑΞΗ 189/ 5_8_1915 (EN)

Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Κοπανάρης, Φ. (Διευθυντής Γραφείου Δημόσιας Υγείας - Πρόταση) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Έλη - Θεσσαλονίκη (EN)
Κοπανάρης, Φ. (Διευθυντής Γραφείου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλονίκης) (EN)
Συνοικία Κιλκίς μαχαλά (Θεσσαλονίκη) (EN)
Ελώδης πυρετός - Θεσσαλονίκη (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.