ΠΡΑΞΗ 277/ 9_12_1915

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
ΠΡΑΞΗ 277/ 9_12_1915 (EN)

Μενεξές, Γ. (Αρχιμηχανικός Δήμου Θεσσαλονίκης - Γνωμοδότηση) (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Οσμάν Σαΐτ Βέης (Δήμαρχος - Εισηγητής απόφασης) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Μενεξές, Γ. (Αρχιμηχανικός Δήμου Θεσσαλονίκης) - Επίβλεψη έργου (EN)
Οδός Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου (Θεσσαλονίκη) (EN)
Ισλαχανέ (Ορφανοτροφείο Ισλαμικής Κοινότητας) (Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Χαμιδιέ) (Πολυτεχνείο Μιδάτ Πασά) (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)




*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.