Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΡΑΞΗ 17/ 11_1_1917 (EN)

Παιονίδης, Ξενοφών (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Αγγελάκης, Κωνσταντίνος (Δήμαρχος - Εισηγητής απόφασης) (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Γεννάδιος (Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Εισήγηση) (EN)
Καρβωνίδης, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Παπαγεωργίου, Φ. (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Κύρτσης, Κύρος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Οδός Σερρών (Θεσσαλονίκη) (EN)
Κύρου, Δημ. (EN)
Οδός Σαρανταπόρου (Θεσσαλονίκη) (EN)
Οδός Λεωφόρος Στρατού (Θεσσαλονίκη) (EN)
Παπάφειο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης "Ο Μελιτεύς" (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.