ΠΡΑΞΗ 17/ 11_1_1917

RDF 

 
This item is provided by the institution :
International Hellenic University
Repository :
IHU Repository
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
ΠΡΑΞΗ 17/ 11_1_1917 (EN)

Παιονίδης, Ξενοφών (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Αγγελάκης, Κωνσταντίνος (Δήμαρχος - Εισηγητής απόφασης) (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Γεννάδιος (Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Εισήγηση) (EN)
Καρβωνίδης, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Παπαγεωργίου, Φ. (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Κύρτσης, Κύρος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Οδός Σερρών (Θεσσαλονίκη) (EN)
Κύρου, Δημ. (EN)
Οδός Σαρανταπόρου (Θεσσαλονίκη) (EN)
Οδός Λεωφόρος Στρατού (Θεσσαλονίκη) (EN)
Παπάφειο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης "Ο Μελιτεύς" (Θεσσαλονίκη) (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)