ΠΡΑΞΗ 28/ 1_2_1917

RDF 

 
This item is provided by the institution :
International Hellenic University
Repository :
IHU Repository
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT
ΠΡΑΞΗ 28/ 1_2_1917 (EN)

Γιαννούλης, Τάσκος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Αγγελάκης, Κωνσταντίνος (Δήμαρχος - Ομιλητής) (EN)
Δήμος Θεσσαλονίκης (EN)
Καρβωνίδης, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Ναΐπ Ζαδέ, Αλή (Γενικός Οικονομικός Επιθεωρητής Δήμου - Έκθεση) (EN)
Μαμμουνάς, Αριστοτέλης (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Χωναίος, Γεώργιος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Κύρτσης, Κύρος (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)
Μάνος, Ν. (Δημοτικός Σύμβουλος - Ομιλητής) (EN)

N/A (EN)

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Χειρόγραφο

Νικολαρεΐζης, Αριστείδης (EN)

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (EL)
International Hellenic University (EN)
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)